Skolebesøk

Skolebesøk
Kategori: Ukategorisert

En viktig del i prosjektet er å besøke samtlige barneskoler og noen ungdomsskoler i Halden. Med hjelp av nye og fancy hjelpemidler samt et motiverende opplegg vil vi gi elevene et positivt bilde av orientering og dessuten håper vi også at lærerne skal se på dette som en mulighet til å lære seg mer om orientering. Her kommer litt info om vårt opplegg. Det opplegget vi hadde tenkt oss, fungerer best i skoletrinn 5-7, hvor er elevene er tilstrekkelig gamle til å kunne forstå og bruke kartet, men også såpass unge at det skal fremme den lekfulle opplæringen på skolegården

Material: Et veldig vellykket tiltak har vært å innføre bruken av Emit-touchfree som stempling på postene. Dette har fått gjennomgående positiv tilbakemelding. Elevene syntes det var ekstra motiverende og kult å stemple med denne teknologien. Dessuten har vi kjøpt inn et klassesett med Silva nybegynner-håndleddskompass. Disse har vi brukt som et hjelpemiddel for å rotere kartet rett

...
Del

Lære seg orientering

Kategori: Ukategorisert

Orientering handler ikke bare om å løpe fra et sted til et annet så fort som mulig. Det som er viktig når en underviser orientering er å få alle elevene til å forstå at kartet og virkeligheten faktisk henger sammen. Det gjelder å forsøke å få hver elev til å kjenne at en vet hva en holder på med, enn å bare løpe en løype så raskt som mulig. Da kommer eleven også til å oppleve orientering som noe kult. Kunnskaper om å forstå og bruke kart er en viktig ferdighet som eleven kan ha stor nytte av på mange måter senere i livet. Ta altså vare på sjansen du har som lærer og gjennomfør en pedagogisk, nøye planlagt undervisning i orientering!

Når en lærer seg å orientere er det en fordel å begynne i et kjent område som for eksempel på skolegården. Det miljøet passer utmerket for å lære orienteringens grunnelementer. Da behøver ingen være redde for å gå seg vill og læreren kan lett koordinere og hjelpe gruppen. Det er bra at begynne leksjonen med å repetere hva et kart er og hvordan

...
Del

Kartets tegn

Kartets tegn
Kategori: Ukategorisert

Ettersom det er veldig viktig å forstå at kartet og virkeligheten faktisk henger sammen, bør eleven vite hva som finnes på kartet og hva som ikke finnes på kartet. Da behøver en å forklare hvilke ulike ting som er tegnet. Eleven klarer seg med å kunne de vanligste karttegnene for å kunne prøve seg på orientering. Kartene som brukes på konkurranser bruker internasjonale symboler, så for eksempel en stein ser lik ut på et kart både i Norge og Australia.

Kartet er alltid et forminsket bilde av virkeligheten tegnet fra fugleperspektiv. Det som finnes på kartet kan variere smått avhengig av hvilken type kart det er. På et kart over skolegården kan for eksempel benker og basketballstativ finnes, selv om de ikke tegnes på et orienteringskart over et skogsområde.

Kartets farger:

Det hvite på kartet beskriver «vanlig» skog med relativt god fremkommelighet, ikke verken spesielt tett eller åpent.

...
Del

Skoleorientering

Kategori: Ukategorisert

For å hjelpe skolene i Halden og Aremark med å undervise i orientering har Halden Skiklubb laget orienteringskart over de fleste av skolene, blant annet gjennom et skoleprosjekt som er støttet av Sparebankstiftelsen og HSK-stiftelsen. Vi har også laget noe opplæringsmateriell.

Kartene og materiellet er helt gratis å laste ned og bruke i undervisningen. Kartene ligger tilgjengelig i en nasjonal base over skoleorienteringskart der det også ligger løypeforslag for mange av våre kart.

Skolebesøk 

Gjennom skoleprosjektet har vi besøkt mange av

...
Del

KM-mellom 2019

KM-mellom 2019
Kategori: Ukategorisert
Pallen i H15-16
Sigrid Schmitt Gran
Pallen i H15-16

Årets KM mellom ble arrangert av Indre Østfold OK i flotte omgivelser på kartet Hekollen. Arena var i skogen, og terrenget kunne by på både krevende orientering i form av detaljrike områder og større høydepartier, samt flatere partier og stier hvor man kunne holde høy fart. Kartet er omtrent helt nytt og en stor gjeng HSKere fikk prøvd seg i terrenget.

I tillegg til fine opplevelser kan man også se tilbake på mange fine resultater. På jentesiden tok Sigrid

...