37: Furumokasene

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5 m
Utgitt: 2016
Synfaring/revidering: Morten K. Moe 2016
Digitalisert: Morten K. Moe 2016
Kartbase: Furumokasene
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: Variert vegetasjon fra åpne furukoller til noe tettere skog. Skråli ned mot Haldenvassdraget.
  37 Furomokasene