39: Høiåshytta (sprint)

Målestokk: 1:4 000
Ekvidistanse: 2,5 m
Utgitt: 2019
Synfaring/revidering: Matthieu Puech 2018-2019
Digitalisert: Matthieu Puech 2018-2019
Kartbase: Høiåshytta (sprint)
Tidligere løp: Østfoldsprinten 2019.
Terrenginformasjon: Lettløpt og fint terreng rundt Halden SK sin klubbhytte Høiåshytta.
   39 Høiåshytta