Medlemsmøte torsdag på Høiås

Vi minner på om: Medlemsmøte på Høiås 15. september (haldensk.no)

Sommer o skole

Hvilke mål ønsker vi skal være styrende for vår aktivitet de neste åra?

Hvilke tiltak skal vi prioritere?

Hvordan skal vi finanisere det?

Hvem skal utføre jobben / dugnaden?