8: Korset

Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 5m
Utgitt: 2017
Synfaring/revidering: Tiago Aires
Digitalisert: Tiago Aires
Kartbase: Rokke-Velund
Tidligere løp: Vårspretten 1985, 1989. Åpen Nordisk landskamp 1987.
Terrenginformasjon: For det meste åpen lettløpt furuskog, men også tettere partier og noe hogst.
 

8 Korset 1

8 Korset 2