41: Sauøya

Målestokk: 1:4000
Ekvidistanse: 2 m
Utgitt: 2021
Synfaring: Tore Sandvik 2021.
Digitalisert: Tore Sandvik 2021.
Kartbase: Halden Sentrum/Festningen (sprintnorm)
Terrenginformasjon: Kupert kystterreng, bratt med mye stup og skrenter. En del stier. For det meste fin skog.
 

 29 Ystehedeasen2