42 Fossby – Aremark (sprint)

Målestokk: 1:4000
Ekvidistanse: 2 m
Utgitt: 2022
Synfaring: Håkon Gjerde 2022.
Digitalisert: Håkon Gjerde 2022.
Tidligere løp:  
Terrenginformasjon: Sprintkart i Aremark sentrum. Skole/barnehage og boligområder. Noen skogspartier.
 

 29 Ystehedeasen242 Fossby Aremark 2