Årsmøte Halden Skiklubb for 2021

hsk logo

Det innkalles herved til årsmøte i Halden Skiklubb onsdag 16. februar 2022 kl.1830.

Møtet avholdes på Høiås så fremt smittevernet tillater det, se oppdateringer her dersom det blir digitalt (status 07.02: på Høiås)

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes klubbens leder på e-post adresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. senest onsdag 2 februar 2022

Årsmøtedokumenter blir gjort tilgjengelig her fortløpende.

Saksliste iht. klubbens lover. Etter møtet blir det diverse utdelinger (Kynningsrudstipendet, Aktivumstipendet og Grottaprisen).

Sak   Tittel Innhold Dokumenter/Link 
1 Godkjenne stemmeberettigede    
2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsordenen
Møtet blir innkalt pr nyhetssak på Hjemmeside og Annonse i HA 
Sakslista er som angitt her.
Forretningsorden (pdf) (Oppdatert 16l.02)
3 Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Forslag på dirigent: ...
Forslag på refrent: ...
Forslag til å undertegne: ...
 
4 Behandle årsberetninger fra styret og grupper Forslag til vedtak: Årsberetning godkjennes med de innkomne bemerkninger Halden_SK_Årsberetning_for_2021 (pdf)
5 Behandle regnskap, balanse og revisjonsberetning  Forslag til vedtak: Regnskapet for 2021 og dekning av underskudd godkjennes. 
6

Behandle forslag 

 

a) Forslag om Revidert Lov for Halden SK i henhold til endringer i lovnorm fra NIF med ikrafttredelse på Idrettstinget 2021 om Kontrollutvalg

b) Forslag fra Bjørn Brække: Årsmøtet ber styret, ev. en undergruppe, om å henvende seg til berørte grunneiere og blir enige om et vederlag for skogen vi må fjerne langs løypa.

Et flertall av styret foreslår at forslaget overlates til revisjon av Handlingsplan som skal foregå 2022. Forslaget kan da prioriteres opp mot andre prosjekter på Høiås/uteområder.

Lov_Halden_Skiklubb_gjeldene_fra_1.1.2022 (pdf) 

 

Begrunnelse_Forslag_Brække (pdf)

7 Fastsette medlemskontingent og aktivitetsavgift

Forslag til vedtak: Ingen endring i medlemskontingent eller aktivitetsavgift for året 2022.

Kontingentene vil etter forslaget være: Barn kr. 250,- og Voksne kr. 450,-
Aktivitetsavgift vil etter forslaget være:
Kr. 1500,- For aktive juniorer (17 – 20) år med individuell oppfølging og med støtte ved deltakelse i konkurranser.
Kr. 1000,- For aktive ungdommer 13 – 20 år som deltar i løp som er helt eller delvis støttet, dvs. der klubben betaler startavgift.
kr. 500,- Barn under 13 år som får dekket startavgift og Øvrige medlemmer. 
kr. 300,-  Aktive pensjonister (+67 år) som benytter seg av Høiås anleggene.
Gjeldende kontingenter og avgifter
8 Vedta budsjett 2022 Forslag til vedtak:  Årsmøtet vedtar forslag til budsjett med følgende fullmakt: Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer og inngå avtaler innenfor budsjettets rammer. Budsjett-2022 (pdf)
9 Behandle lagets organisasjonsplan Forslag til vedtak: Organisasjonsplan for Halden Skiklubb vedtas.  
10

Valg

Valg og oppnevning av tillitsvalgte.
Valg av ny valgkomite
HSK_valg_2022_innstilling (pdf)

 

Har du ikke mulighet til å komme til Høiås, men ønsker å delta digitalt, så ta kontakt med irenefeldeo(at)gmail.com.